Kva kan eg tilby

Konsultasjonstime og oppfølgingstimar

På ein konsultasjonstime blir det kartlegging av dagens kosthald og vaner, samt at ein finn ut kva ein ønskjer og kva ein vil oppnå med livsstilsendring. Ut frå den kartlegginga set ein opp ein plan mot eit mål, både kortsiktig og langsiktig mål for å oppnå ønskene sine. All veileiing er individuell ut frå den enkeltes daglege kostvalg og med vekt på Norske matvarer som råvarer. Konsultasjonstimar varer 60-90 min.

Oppfølgingstimar vil vare i ca 20 – 30 min med ca 1 til 1 og ½ mnd mellomrom som vil vera til hjelp for oppfølging av konsultasjonen, motivere til å fortsetta og veiledning til å nå måla sine.

·

Veiledningstimar, individuelt eller gruppevis

Eg vil leige meg ut som konsulent til dei tenestar som er ønska i forhold til kostveileiing, samt opplæring og informasjon til personar med diabetes.

Opplæring og kurs om diabetes, kostveiledning og pleie av denne sjukdom.

 

Kosthaldsopplæring som førebygging, behandling og livsstilsendring.

 

Kostendring

 

 

• Konsultasjonstime og oppfølgingstimar.

• Vegleiingstimar, individuelt eller gruppevis

• Undervisning for helsepersonell og næringslivet

• Kurs og foredrag - med og utan innleigd foredragshaldarar

• Hårmineralanalyse (http://www.haranalyser.com/artikler.php)

• Fettsyre-test (omega 3: omega 6)

• Kropp- og ansikst lymfedrenasje

• Fotsoneterapi

 

 

Kva

 

Soneterapi

Pris

 

700 ,-

Lymfedrenasje

700 ,-

Kostveiledning/Konsultasjon

700 ,-

Hårmineralanalyse utan konsultasjon

1 500 ,- (Konsultasjon 700,-)

Fettsyre-test

Kopping massasje

Biopatisk konsultasjon

Gentes

Hypnoterapi Røyk/snus kutt

900 ,-

700 ,-

1 300 ,-

4 500,- (Honorar for oppfølging 1 450,-)

3 500,-

Endring til betre helse kan tilby :

  • Veiledning ved diabetes
  • Kostveiledning som forebygging eller behandling
  • Generell soneterapi
  • Lymfedrenasje til kropp og ansikt
  • Kurs og foredrag innan kost og helse